Mijn naam is Ecem Aleyna Öztürk (19) en ik ben de penningmeester van SV Anatolia. Momenteel zit ik in mijn tweede jaar van de studie Geneeskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In Februari 2022 ben ik begonnen als academisch commissielid bij Anatolia. Binnen de kortste tijd ben ik het Dagelijks Bestuur ingetreden als Penningmeester. Daarnaast heb ik vorig half jaar ook mijn steentje bijgedragen als commissievoorzitter bij Public Relations.

Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor het beheren van de financiën van de vereniging. Zo houd ik de inkomsten en uitgaven voortdurend bij. Hieronder vallen de ledencontributies, sponsor bijdragen, evenement kosten etc

Aan het begin van het collegejaar maak ik een jaarbegroting die wordt goedgekeurd door het dagelijks bestuur. Waarna aan het einde van het collegejaar, tijdens de ALV, een jaarverslag wordt voorgelegd. Hierbij zal gekeken worden of alle financiële feiten kloppen en of de begroting is nageleefd.